วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดนาวง อบต.ท่าซัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะตำบลท่าซัก,โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลท่าซัก,โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย ใส่ใจจราจร และกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนาวง,โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา, รพ.สต.บ้านนาวง,กศน.ตำบลท่าซัก,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,กองร้อยหญิงท่าซักโมเดลและประชาชนจิตอาสาตำบลท่าซัก ,คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างอบต.ท่าซัก เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
 
**หมายเหตุ** ระยะเวลาในการปิด-เปิดการเชื่อมโยง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจาก ระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงาน
ใน 2 ช่วงเวลาเท่านั้น / ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยง ฯ เวลา 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น. (ข้อมูลจะแสดงตามวันที่ปัจจุบันเท่านั้น ***หากต้องการให้ข่าวอัพเดทเข้าระบบเป็นปัจจุบันกรุณาเปิดหน้าเว็บอีกครั้ง
ตรงตามช่วงเวลาดังกล่าวในวันที่ได้ทำการลงข้อมูลในระบบ e-GP)
 
 
QRCode
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
13 คน
เดือนนี้ :
655 คน
เดือนที่แล้ว :
791 คน
ปีนี้ :
4,780 คน
ปีที่แล้ว :
8,227 คน
ทั้งหมด :
42,240 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 44.192.65.228
19. ก.ย. 2556
 
 
 
 
   
   
:::::::::::::::::::::