ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.96002 กอไผ่ – ปากพญา หมู่ 6 บ้านปากพญา ตำบลท่าซัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.96002 กอไผ่ – ปากพญา หมู่ 6 บ้านปากพญา ตำบลท่าซัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563