ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.96001 สายบางงัน – ปากพญา หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด เชื่อมต่อหมู่ 3 บ้านคงคาเลียบ ตำบลท่าซัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
   
 
   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.96001 สายบางงัน – ปากพญา หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด เชื่อมต่อหมู่ 3 บ้านคงคาเลียบ ตำบลท่าซัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2563