ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ที่ตั้ง บริเวณมัสยิดกามาลุลอิสลาม หมู่ที่ 8 บ้านศาลาสี่หน้า ตำบลท่าซัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ที่ตั้ง บริเวณมัสยิดกามาลุลอิสลาม หมู่ที่ 8 บ้านศาลาสี่หน้า ตำบลท่าซัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2563