การจัดการองค์ความรู้ (knowledge Management)
     
การจัดการองค์ความรู้ (knowledge Management) สมรรถนะ ที่ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ท่าซัก
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565