ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
     
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
   
 
   

 สามารถยื่นหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. - 5 ธ.ค.64  ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564