ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการและสังคม
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการและสังคม กำหนดการวันออกรับการแสดงตนนอกสถานที่เพื่อยันยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพอายุและเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2562