กิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมกับโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน


รายละเอียด :
    

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายวันชัย  ภูมิระเบียบ นายก อบต.ท่าซักและจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาอารักษ์สิ่งแวดล้อม "ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565"  วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 และวันวิสาขบูชา โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ตัวแทนชุมชนเพื่อในไปขยายผลและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนและร่วมรณรงค์ให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก เกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กำนัน ผู้ใหญบ้านตำบลท่าซัก และประชาชนจิตอาสา 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565    อ่าน 36 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**